Riga-Jelgava-Saldus-Liepaja

Aizbrauca 28.Jun 18:00

3 vietas

5 Eur no personas

+371 22456192, Jānis

Komentē braucienu

Interneta vietnes “www.paker.lv” lietošanas noteikumi.

Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) interneta vietnei www.paker.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona (turpmāk tekstā - Lietotājs) Portālu lieto braucienu pievienošanai vai apskatīšanai.

Vispārīgie noteikumi

1. Portāls veidots SIA “Asketic Labs” radošā projekta ietvaros.
2. Portāls ir paredzēts sabiedrības lietošanai, lai informētu Lietotāju par iespēju atrast līdzbraucēju ceļā uz kādu no Latvijas pilsētām.
3. Pievienojot Portālā brauciena sludinājumu, Lietotājs piekrīt Portāla lietošanas Noteikumiem.

Lietotāja pienākumi un Noteikumi

4. Lietotājs ir pilnīgi atbildīgs par sludinājuma saturu, LR likumdošanas un Portāla lietošanas Noteikumiem, saimniecisko tiesību pārkāpumiem.
5. Portāla Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā pievienotā brauciena sludinājuma dati ir publiski pieejami visiem Lietotājiem, kas apskata Portālu. Šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Portāla.

Sludinājuma satura Noteikumi

6. Pievienojot sludinājumu, Lietotājs aizpilda attiecīgos informācijas laukus, sniedzot precīzu informāciju par paredzēto braucienu.
7. Sludinājuma teksts nedrīkst saturēt pretlikumīgu, amorālu, apvainojošu, krāpniecisku informāciju un būt saistīts ar komercdarbības nolūku.

Gala Noteikumi

8. Portāls ir tiesīgs bez brīdinājuma izdzēst brauciena sludinājumu, kas pārkāpj Portāla lietošanas Noteikumus.
9. Portāla administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par Lietotāja zaudējumiem vai neērtībām saistībā ar sludinājuma saturu.
10. Pievienojot brauciena sludinājumu Portālā, Lietotājs piekrīt saņemt informatīvu materiālu par Portāla jaunumiem un SIA “Asketic Labs” radošajiem projektiem uz sludinājumu norādīto e-pastu.
11. Lietošanas Noteikumi var tikt mainīti, izmaiņām stājoties spēkā no publikācijas brīža Portālā.